Câu chuyện truyền thanh “Chú Một kén dâu có một không hai”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU TU 25-12-19(CHU MOT KEN DAU CO MOT KHONG HAI).mp3

Tin cùng chuyên mục