Câu chuyện truyền thanh “Chống dịch Corona như chống giặc Cô Bác ơi ! “

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CCTT THU HAI 10-2-20 (CHONG DICH CORONA NHU CHONG GIAC CO BAC OI).mp3

Tin cùng chuyên mục