Câu chuyện truyền thanh “1 triệu lá cờ tổ quốc theo chân anh ra biển “

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http://123.30.141.4:8000/TM CC TRUYEN THANH THU HAI 2-9-19(TRIEU LA CO TQ THEO CHAN ANH RA BIEN).mp3

Tin cùng chuyên mục