95 tác phẩm đoạt giải Báo chí quốc gia

Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XI – năm 2016 sẽ được tổ chức đúng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2017), tại Hà Nội.
10_VWPX

 

Hội đồng giải Báo chí Quốc gia công bố hoàn thành chấm chung khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ 11 – năm 2016. Ảnh: TTXVN

Sau 2 ngày làm việc, ngày 3-6, Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ XI đã đã quyết định trao giải cho 95 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm: 7 giải A, 24 giải B, 39 giải C và 25 giải khuyến khích.
 Chủ tịch Hội đồng chung khảo giải Báo chí quốc gia lần thứ XI, nhà báo Thuận Hữu cho biết, Hội đồng chung khảo đã đánh giá công tác chấm sơ khảo, đồng thời nêu một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các giải lần sau, nhất là việc đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng của Hội đồng sơ khảo, vấn đề cơ cấu giải.
Theo nhận định của Hội đồng chung khảo, các tác phẩm đoạt giải đã đáp ứng được tiêu chí xét chọn được nêu trong “Hướng dẫn tuyển chọn” của hội đồng giải: bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương trong năm 2016; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước. Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển, ngăn chặn suy giảm kinh tế, xóa đói giảm nghèo; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn… Nhiều tác phẩm dự giải có tính phát hiện vấn đề, có tầm ảnh hưởng xã hội, thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn.
Nguồn SGGP