9 huyện, thị của tỉnh Tiền Giang không có ca mắc mới ngoài cộng đồng

Trong ngày 19-8, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 191 ca mắc Covid-19 mới, trong đó chỉ có địa bàn Thành phố Mỹ Tho và huyện Chợ Gạo có ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, 9 địa bàn huyện, thị còn lại không có ca mắc mới ngoài cộng đồng.

slide1_16
Thông tin bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (số liệu được cập nhật đến 19 giờ, ngày 19-8-2021)
Ngoài ra, địa bàn huyện Tân Phú Đông, Gò Công Đông và huyện Cai Lậy không có ca mắc mới. Trong ngày, Thành phố Mỹ Tho tiếp tục thực hiện phong toả khu vực II (gồm: Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7 với 17.922 hộ, 72.697 nhân khẩu) để thực hiện Chiến dịch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 diện rộng. Hôm nay (20-8), Thành phố Mỹ Tho tiếp tục phong toả một số khu vực nguy cơ rất cao, thuộc địa bàn các xã phường của khu vực III.
Nguồn: Tuyên Giáo Tiền Giang