Công an Tiền Giang triệt phá nhiều vụ án ma túy.

Thực hiện kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2017  lực lượng công an các cấp mà nòng cốt là cảnh sát về điều tra tội phạm về ma túy, đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung lực lượng; nắm chắc tình hình. địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm về ma túy, từ đó có biện pháp đấu tranh ngăn chặn.