7 người chết vì ăn bắp cải dầm giấm của Trung Quốc