Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ II – nhiệm kỳ 2015 – 2020

(THTG) Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phú Đông lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 bước vào ngày làm việc thứ 3 và bế mạc.

Đến tham dự đại hội có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy qua các thời kỳ cùng lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh.

1

Ảnh: Bá Thủy

          Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Báo báo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên và đại biểu dự Đại hội đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; Báo cáo nhiều tham luận gắn với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương .

Đại hội đã bầu ra 36 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X. Đồng chí Đỗ Tấn Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2015-2020.

2

Ảnh: Bá Thủy

          Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội với 17 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản và trồng trọt, điều chỉnh quy hoạch sản xuất chuyên canh, thâm canh bền vững. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI…

Minh Toàn