45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Diễn ra từ ngày 29/8 – 29/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” đang thu hút đông đảo đồng bào và bè bạn quốc tế đến tham quan, nghiên cứu…


Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.

Triển lãm chia làm hai phần: “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và “45 năm thực hiện Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh” với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật giới thiệu

Trung tâm thu hút sự chú ý của công chúng là bản gốc Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bản đánh máy ngày 15/5/1969 có sự chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành trung ương Đảng, Lê Duẩn và bản viết tay sửa chữa, bổ sung năm 1965 và năm 1969.

Cùng được trưng bày trong Triển lãm là các tài liệu, hiện vật giới thiệu những thành tựu thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 45 năm qua.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới đất nước.

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với công suất thiết kế 1.2 triệu tấn/năm được xây dựng và hoàn thành vào những năm 80 thế kỷ trước đã phát huy hiệu quả trong việc tái thiết,
xây dựng đất nước.

Sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa,
góp phần tăng năng xuất lao động, nâng cao đời sống cho người nông dân.

Thăm dò, khai thác tài nguyên đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn,
đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước.

Phong trào xây dựng nông thôn mới theo tinh thần “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” được triển khai trên toàn quốc đang từng ngày thay đổi diện mạo nông thôn nước ta, thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.

Các đối tượng chính sách, gia đình và người có công được quan tâm theo lời căn dặn thiêng liêng trong Di chúc.  Ảnh: Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách tại  xã Tân Lợi, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre năm 2013.

 Việt Nam đã trở thành một trong ba nước có sản lượng gạo xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Các thế hệ người Việt Nam nguyện tiếp tục thực hiện Di chúc của Người xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Theo ĐCSVN