3 huyện hoàn thành Hội thi hoạt động Nhà văn hóa cấp xã

Đến nay, đã có 33/49 Nhà văn hóa cấp xã đăng ký và đã tổ chức Hội thi hoạt động Nhà văn hóa. Trong đó, tất cả Nhà văn hóa của 3 huyện Cái Bè, Gò Công Tây và Tân Phước đã hoàn thành hội thi.

Các đơn vị còn lại sẽ tổ chức hội thi chậm nhất vào cuối tháng 11 để Ban tổ chức hội thi tỉnh tiến hành tổng kết và phát giải vào tháng 12-2012.

           
Hội thi Thời trang duyên dáng do xã Hòa Hưng (Cái Bè) tổ chức.
Hội thi Thời trang duyên dáng do xã Hòa Hưng (Cái Bè) tổ chức.