+ Đoàn giám sát Bán pháp chế HĐND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. + Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức khảo sát hệ thống cống thủy lợi thuộc dự án Ba Rài - Phú An. + Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Cái Bè và Tân Phú Đông. + Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tiền Giang tổ chức bế mạc lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ IV năm 2019...
Archive for Tháng Tám 15th, 2019