17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang mới đạt 13,88 tiêu chí/xã

(THTG) Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 9/2017, Tiền Giang có 17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên chỉ có 1 xã đạt 17 tiêu chí; 1 xã đạt 16 tiêu chí;  4 xã đạt 15 tiêu chí; 5 xã đạt 14 tiêu chí; 4 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 10 đến 11 tiêu chí.

vlcsnap-2017-10-26-09h12m02s624 vlcsnap-2017-10-26-09h12m07s920

Trường học, đường giao thông khang trang tại các xã nông thôn mới. Ảnh: Bùi Phong

Bình quân số tiêu chí 17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nằm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là 13,88 tiêu chí/xã. Hiện nay, các xã đã và đang thực hiện hồ sơ, thủ tục để trình thẩm tra, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt còn lại.

Trọng Hiếu