Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2020

Từ tháng 10-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 3 cách chặn tin nhắn, cuộc gọi rác; Xét công nhận danh hiệu học sinh; Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp; Phạt tới 50 triệu đồng với hàng hóa nhập lậu…

nghi-dinh-thang-10-bia_qudo

nghi-dinh-thang-10-1_jgmg

nghi-dinh-thang-10-2_bgwe

nghi-dinh-thang-10-3_sclw

nghi-dinh-thang-10-4_vspf

nghi-dinh-thang-10-5_jbro

nghi-dinh-thang-10-6_spvz

nghi-dinh-thang-10-7_thrh

nghi-dinh-thang-10-8_drle

Nguồn SGGP