10/11 huyện thị của tỉnh Tiền Giang đang ở mức nguy cơ cao

(THTG) Ngày 23-3, Sở Y tế Tiền  Giang đã công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, huyện và tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ ngày 17-3 đến 23-3. Theo đó, toàn tỉnh Tiền Giang vẫn tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 (vùng vàng) và 10/11 huyện, thành, thị trong tỉnh đang ở cấp độ 3, tức vùng nguy cơ cao.

Ở quy mô cấp xã, toàn tỉnh Tiền Giang có 134 xã, phường, thị trấn đang ở cấp độ 3 (vùng cam – Nguy cơ cao), tăng 23 đơn vị so với tuần trước. Ở quy mô cấp huyện, 10/11 huyện thành thị của tỉnh Tiền Giang đều đang ở mức nguy cơ cao (vùng cam – cấp độ 3), chỉ duy nhất Thị xã Gò Công Công đang ở cấp độ 2 (vùng vàng).

Chi tiết cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong tuần từ 17/3 đến 23/3/2022, mời xem tại đây

P.H