100% cán bộ, viên chức tỉnh Tiền Giang trở lại làm việc tại trụ sở cơ quan từ ngày 18/10/2021

(THTG) Ngày 15/10/2021, ông Nguyễn Văn Mười – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ký ban hành văn bản số 6185 về việc làm việc tại công sở của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Lam viec

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: 100% cán bộ, công chức, viên chức trở lại làm việc tại trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 18/10/2021. Việc tổ chức làm việc tại cơ quan, đơn vị phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, tuyệt đối không tổ chức ăn uống, tập trung đông người.

Thanh Đào