10 xã vùng biển Tiền Giang được hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu

      (THTG) Trước diễn biến của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tổ chức Oxfam- dự án PRC Tiền Giang đang hỗ trợ 10 xã vùng biển thuộc hai huyện: Gò Công Tây và Tân Phú Đông một số biện pháp chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu rủi ro.

10 xã được hưởng lợi từ dự án này là: Long Bình, Long Vĩnh, Vĩnh Hựu, Bình Tân, huyện Gò Công Tây và các xã: Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Đông, Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Đến thời điểm này, dự án đã tổ chức gần 20 cuộc tập huấn, trang bị cho chính quyền địa phương và nhân dân kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, những rủi ro do biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng đến đối tượng dễ bị tổn thương nhất là phụ nữ và trẻ em.

Triển khai Quỹ giảm nhẹ rủi ro, hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị cho các xã chủ động phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và triển khai Quỹ sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu cho 950 hộ, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ để người dân tổ chức sản xuất các ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu như: nuôi dê, nuôi bò, nuôi tôm, may giỏ sinh học,…